គណបក្ស ខ្មែរ​រួបរួម​ជាតិ នឹង​ធ្វើ​សមាជ ដើម្បី​ប្រគល់​តួនាទី​ជា​ប្រធាន​ដល់​លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ វិញ​ – CEN