ស្ពាន​អាកាសស្តុ​បផ្សារ​ដី​ហុយ នៅ​ម៉ោង​៧​យប់​ទី​១​ឧសភា​នឹងត្រូវ​បិទ​ការធ្វើ​ចរាចរ​លើ​ស្ពាន​ទាំង​ស្រុង​ទាំង​២​ទិស​ – CEN