ចំណូល​៤៨​លាន​ដុល្លារ បាន​ពី​ការលក់​ប័ណ្ណ​ជូន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ – CEN