តោះម​កមើល​វីដេអូ ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ការពាក់​ខ្សែក្រវ៉ាត់ ពេល​ធ្វើដំណើរ​តាម​រថយន្ត​ (មានវីដេអូ) – CEN