ជ័យលាភី​សម្រស់​ឯក​វាយ​ន​ភណ្ឌ ឆ្នាំ​២០១៨ បង្កើត​នូវ​បរិយាកាស​សប្បាយរីករាយ​ជូន​កម្មករ​-​កម្មការិនី ដែល​កំពុង​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ – CEN