តុលាការ​ឃុំខ្លួន ជនជាតិ​ចិន​៣​នាក់ និង​ខ្មែរ​ម្នាក់ ករណី​ជួញដូរ​មនុស្ស ក្រោម​រូបភាព​យកប្តី​ចិន​ – CEN