​លោក ស៊ុន ចាន់ថុល​៖ កត្តា​សុខសន្តិភាព រួមចំណែក​ដល់​ការរីកចម្រើន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ក្នុង​រង្វង់​៧​ភាគរយ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​ – CEN