​អត់ទ្រាំ​បន្តិច​ពុំបាន​មែន​! បានជា​ព្រហើន​យ៉ាងនេះ​! ឃើញ​វីដេអូ​នេះហើយ​ហួសចិត្ត​និយាយ​ពុំ​ចេញ​ហ្មង​ – CEN