ពលរដ្ឋ​ប្រមាណ​៣០០​នាក់ មកពី​ខេត្ត​កោះកុង តវ៉ា​នៅ​មុខ​ក្រសួង​ដែនដី​ – CEN