អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បញ្ឈប់​សកម្មភាព​ក្រុមហ៊ុន ស៊ូ​ណា​ត្រា ដែល​បាន​យក​លុយ​ភាស៊ី​ពី​ម្ចាស់​ម៉ូតូ និង​រថយន្ត​ចត​នៅ​ក្បែរ​វត្ត​ភ្នំ​ – CEN