រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ប្រាប់​ទូត​បារាំង​ឲ្យ​សហការ​ទប់ស្កាត់​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ ជាពិសេស​ថ្នាំពេទ្យ​ – CEN