តុលាការ​សម្រេច​ឃុំខ្លួន លោក​ហ៊ុន ជា ដាក់​ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស​១៨​ខែ ក្រោយ​បាញ់បោះ​ជាង​១០​គ្រាប់​ – CEN