​លោក​អ៊ិត សំហេង​៖ UN នៅ​តែ​ប្រកាន់​ជំហរ​គាំទ្រ និង​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN