ម៉ូតូ​បើក​ខ្វះ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន និង​រថយន្ត​បើក​លឿន បុក​គ្នា របួសធ្ងន់​ពីរ​នាក់​ – CEN