ថ្ងៃទី​២ ខែ​ឧសភា​ មាន​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ស្លាប់​៧​នាក់ របួស​៥​នាក់​ – CEN