​ផ្អាក​ការងារ​និង​ប្រឈម​ការបណ្តេញចេញ​ពី​ក្របខ័ណ្ឌ ករណី​មន្ត្រី​នគរបាល​ចរាចរ​២​រូប ទារប្រាក់​ពី​ជនបរទេស ដែល​ជិះ​មិន​គោរព ភ្លើង​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ – CEN