​តោះមក​ស្គាល់ ត្រី​មួយ​ប្រភេទ ដែល​អាច​ដើរ និង​ដកដង្ហើម​លើគោក​បាន​ (មានវីដេអូ) – CEN