គួរឲ្យស្ងើចសរសើរ! ណៈឃើញលោកឧកញ៉ាចិត្តធម៌វ័យក្មេង ដួង ឆាយ កំពុងធ្វើរឿងមួយនេះជូនជនទុរគត – CEN