​ចិន​តម្លើង​ប្រព័ន្ធ​មី​ស៊ី​ល​ប្រឆាំង​យន្តហោះ និង​នាវា នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN