ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រគំ​តន្ត្រី Smart Mega Concert ដ៏​ធំ​អស្ចារ្យ​មិន​ធ្លាប់​មាននៅ​ក្រុង​សៀមរាប ក្នុងឱកាស​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​ខាងមុខនេះ​ – CEN