អ្នកគ្រូវ័យក្មេងម្នាក់នេះ ពុំត្រឹមទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរូបសម្រស់ទេ តែក៏ដោយសារនាងបានធ្វើ «ទង្វើ» មួយនេះដែរ – CEN