អាង​ជា​ខ្លួន​ម្ចាស់​សួន ចង់​ធ្វើ​ឡូយ ដើរចូល​ក្នុង​ទ្រុង​តោ តែ​ដល់​រាង​ខ្លាច រត់មកវិញ មានអី​ស្រេច​… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN