បាក់​រូង​ក្រោម​ដី នៅ​កូរ៉េខាងជើង កម្មករ ២០០​នាក់​អាច​នឹង​ស្លាប់​ – CEN