បុរស​ម្នាក់​កំពុង​ឈរ​មើល​ត្រាក់ទ័រ​ភ្ជួរស្រែ ត្រូវ​រន្ទះបាញ់​ស្លាប់​ – CEN