​រួមរក្ស​រួច ច្របាច់​ក​សម្លាប់​ចោល ដោយសារ​ខឹង​សង្សារ​មិន​យក​កូន​ចេញ ខុស​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​អ៊ីស្លាម​ – CEN