ព្យុះ​ធូលី​នៅ​ឥណ្ឌា សម្លាប់​មនុស្ស​ជាង ១០០​នាក់​ – CEN