កូរ៉េខាងជើង​ឲ្យ​អ្នកទោ​សអា​មេ​រិច ៣​នាក់ មក​នៅ​សណ្ឋាគារ​វិញ មុន​ជំនួប​កំពូល​រវាង​មេដឹកនាំ​ទាំងពីរ​ – CEN