រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ​៖ អ្នកកាសែត​ស្រុក​ខ្មែរ​ក្នុង ១០០០​នាក់ មាន​មិន​ដល់ ១០០​នាក់​ផង ដែល​សរសេរ​អត្ថបទ​រាល់ថ្ងៃ​ – CEN