ដោះស្រាយ​បញ្ហា​កកស្ទះ​សំរាម នៅ​ផ្សារ​តា​នី ក្រោយពេល​មាន​ការរិះគន់​ – CEN