លោក ឈាង វុន ជម្រាប​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ជប៉ុន​ថា ការបោះឆ្នោត​ខាង​មុខ​អាច​មាន​គណបក្ស​៣០​ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​ – CEN