ដំណើរការ​ឆ្ពៅទៅ​រកកា​រ​បោះឆ្នោត​ជាតិ គ​.​ជ​.​ប ប្រកាន់​ភ្ជាប់​ចក្ខុវិស័យ​គោលការណ៍ ៧​យ៉ាង​ – CEN