ប្រធានព្រឹទ្ធសភា​អូស្ត្រាលី​លាលែង​ពី​តំណែង​ដោយសារ​រកឃើញថា មាន​សញ្ជាតិ ២ – CEN