ចៅ​បង្កើត​តែមួយគត់​របស់​មគ្គុ​ទេសចិន​ម៉ៅ​សេទុង បានបង្ហាញ​វត្តមាន ដើម្បី​ទាត់ចោល​ពាក្យ​ចរចា​ម​អារាម​ថា​ស្លាប់ នៅ​កូរ៉េ​ខាងជើង​ – CEN