ដាច់​កន្ត្រក​យោង​ពី​ជាន់​ទី​១០​នៃ​ខុន​ដូ​GREATER PHNOM PENH សង្កត់​លើ​កម្មករ​ម្នាក់​ស្លាប់​នៅ​ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ​ – CEN