កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋក្រីក្រមានទំនាស់ដីធ្លី ៦នាក់ ផ្គាប់ចិត្តឧកញ៉ាឈ្មួញដី..? – CEN