ចាប់ផ្តើម​បើក​សវនាការ​ជំនុំជម្រះ លើ​សំណុំ​ប្តឹង​ប្រឆាំងនឹង ការពន្យារពេល​ឃុំខ្លួន លោក កឹម សុខា​ – CEN