ខឹង​សុំ​សង្សារ​ចែកផ្លូវ​គ្នា តែ​នាង​មិន​ព្រម រឹក​ក​សម្លាប់ ហើយ​ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ – CEN