ស្ត្រី ៥០០​នាក់ ធ្វើ​បាតុកម្ម​ដោយ​ពុំ​ពាក់អាវ តាម​ដង​វិថី​ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​ការរំខាន​ផ្លូវភេទ – CEN