ដឹង​ខ្លួន​កណ្តាល​យប់ យុវជន​ម្នាក់​ថត​បាន​ទិដ្ឋភាព​ដែល​ធ្វើឲ្យ​ទស្សនិកជន​… ព្រឺ​សម្បុរ​ខ្ញាក​! (មានវីដេអូ) – CEN