មនុស្ស​ចម្លែក ៖ ប្រើប្រាស់​សក់​ដែល ៥០​ឆ្នាំ មក​ហើយ​ពុំ​ដែល​កាត់ សង្គ្រោះ​ជីវិត​ក្មេង​លង់ទឹក​ម្នាក់​ (មានវីដេអូ) – CEN