នារី​ម្នា​ក់បាន​ស្លាប់ ខណៈ​ចេញពី​ម​ជ្ឃ​មណ្ឌល​កំសាន្ត​រ៉ក – CEN