នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ឹង សំផន ​៖ យើង​ទទួលបាន​ការអភិវឌ្ឍ​ន៍​ដោយសារ​មាន​សន្តិភាព​និង​ស្ថេរភាព​នយោបាយ​ – CEN