រាជរដ្ឋាភិបាល​បែងចែក​ឆ្នេរសមុទ្រ​ជា​៥ មាន​ឆ្នេរ​អភិរក្ស​ស្នូល ឆ្នេរ​អេកូ​ទេសចរណ៍ ឆ្នេរ​កម្សាន្ត​ពិសេស ឆ្នេរ​កម្សាន្ត​សាធារណៈ​កម្រិត​ខ្ពស់ និង​កម្រិត​មធ្យម​ – CEN