សំណង់​វិមាន​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ កសាង​បាន​ជិត​៩០​ភាគរយ និង​កំពុង​សិក្សា​រក​រូបចម្លាក់​នានា​ដើម្បី​តាំង​លម្អរ​នៅក្នុង​វិមាន​ – CEN