ព្រោះតែ​មាន​ស្នូក​ដ៏​ស្អាត ធម្មជាតិ​រចនា​រូបភាព​ចម្លែក អណ្តើក​ទាំងនេះ ត្រូវបាន​ឈ្មួញ​តាម​ប្រមាញ់ តែ​សំណាងល្អ​ដែល​អណ្តើក​នេះ ចំនួន ១០.០០០​ក្បាល ទើប​ត្រូវ​បាន​រំដោះ​នៅ Madagascar – CEN