អាសូរ​ណាស់​! បុគ្គលិក​ស្រី​របស់ Malino ត្រូវ​ចោរប្លន់​រងរបួស​យ៉ាង​សាហាវ តែ​មនុស្ស​ជាច្រើន​បែរ​នាំគ្នា​រិះគន់​លើ​ឯកសណ្ឋាន​ដាច់​រហែក​នាង​ជំនួស​ទៅវិញ – CEN