​ពីរ​នាក់​ឪ​កូន​រួមដៃគ្នា​លេង​មួយ​ក្បាច់​នេះ ម្តាយ​ស្ទើ​រលស់​ព្រលឹង​! (វីដេអូនៅខាងក្នុង) – CEN