សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា​គាំទ្រ​មេត្រីភាព​រវាង​ខេត្តសៀមរាប និង​ទីក្រុង​ម៉ា​កាវ​ – CEN