រង​ការរំលោភ​បូក វា​ជា​រឿង​ព្រៃផ្សៃ​ណាស់​ទៅ​ហើយ នៅឡើយ​មានរឿង​សាហាវ​ជាងនេះទៅទៀត​… – CEN