លោក ស៊ុន ចាន់ថុល បានលើកឡើង​ពី​សារសំខាន់ៗ​នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន​តាម​បណ្តាញ​ផ្លូវទឹក​ដើម្បី​បញ្ជៀ​ស​ការកកស្ទះ​ចរាចរណ៍​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN